บทที่ 4 วิธีการติดตั้ง Extension

นอกจาก Extension ที่ Joomla! ให้มาพร้อมกับการติดตั้ง Joomla! แล้ว  หากเราต้องการเพิ่มเติมความสามารถเพื่อนำไปใช้งานอื่นๆ เช่น การทำเว็บขายสินค้าออนไลน์, การทำ Photo Gallery, การทำกระดานข่าว, การทำแบบฟอร์ม Comment, การทำ URL เพื่อ SEO Friendly เป็นต้น     เราจะต้องไปหา Extension (Component, Module, Plugin)หรือส่วนเสริมโปรแกรมหลักมาติดตั้งเพิ่ม

 

วิธีการติดตั้ง Extension

1. ไปที่เว็บไซต์ http://extensions.joomla.org ในเว็บของ joomla! จะแบ่ง extension ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้เราเลือกดาวน์โหลดตามความสนใจ ส่วนใหญ่จะสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี แต่ก็มีบาง extension ที่ไม่ฟรี

2. เมื่อดาวน์โหลด Extension ที่ต้องการมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว ให้ไปที่เมนู Extension > Install/Uninstall

3. ในหน้า Extension Manager เราสามารถติดตั้ง Extension ได้ 3 วิธี   1)  Upload Package File  เมื่อเราได้ไฟล์ Extension ซึ่งมีนามสกุล .zip มาแล้ว เราก็ Browse เลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Upload File & Install

โดยให้กำหนด Directory Permission ของ  tmp, component, plugin, administratorให้สามารถเขียนทับได้ก่อน เป็น “777″ มิฉะนั้นจะเกิดข้อผิดพลาด “Warning! Failed to move file.” เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้แก้ไข Permission กลับมาเป็น “755″ ด้วย

2) Install from Directory   กรณีทีไฟล์ Extension มีขนาดใหญ่ และ internet speed ไม่เร็ว ควรจะ upload ไฟล์ Extension .zip ไปที่ folder tmp ก่อน แล้ว ระบุ url ลงไปในช่อง Install Directory  แล้วกดปุ่ม Install

3) Install from URL  ติดตั้งโดยระบุ URL ที่อยู่ของไฟล์ตัวติดตั้ง Extension เอง


ขอบขอบคุณเนื้อหาและลิงค์เว็บมา ณ ที่นี่
ที่มา : http://www.enjoyday.net/