ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับจำนวนจำกัด 300 ท่าน(นักศึกษามร.กพ. 100 คน และบุคคลทั่วไป 200 คน) เท่านั้น (หากครบจำนวนก่อนถึงวันรับสมัคร ทางคณะครุศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์การรับ)[20/08/55]

 

รับชมการถ่ายทอดสด ตรวจสอบตารางกิจกรรม นิทรรศการคุรุวิชาการ ครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................

  ข้อมูลโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ และวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สคบส. มร.กพ. และ สพฐ.
เริ่มโครงการ มีนาคม 2555- ปั
จจุบัน
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ประกาศ! รายชื่อผู้สมัครนักศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2555
สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วให้รอประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันอีกครั้ง จากต้นสังกัดระดับกรม
  - ปฐมนิเทศ/รายงานตัว/ชำระค่าลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555
  - เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 [17/11/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการปิด ภาคเรียนที่ 1/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตั้งแต่วันที่ 12-22 ตุลาคม 2555 คลิก! รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมและงานทะเบียน
[05/10/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ นักศึกษา ตรวจสอบตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โดยสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน จากลิงค์ http://tabian.kpru.ac.th/teachertable/ [01/10/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคนร่วมประเมินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จากลิงค์ http://202.29.15.55/eval/eval.asp [01/10/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ในเครือ CPF ได้อนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ
"พัฒนาความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
จำนวนเงิน 200,000 บาท [12/09/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ร่วมงาน"คุรุสดุดี" อ.นิรุจธ์ การเที่ยง เนื่องในวาระ
เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม (เก่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [10/09/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานเลี้ยงฉลองแชมป์ "ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 12"
โดยร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันฟรี! ทุกรายการ วันพุธที่ 5 กันยายน 255 เวลา 12.00 น. เป็นตนไป
ณ บริเวณอาคารคณะครุศาสตร์ [03/09/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คว้าแชมป์กีฬารวม กองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
"ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 12 " ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คลิก! ชมภาพกิจกรรมพิธีเปิด คลิก! วีดีโอกองเชียร์ [30/08/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมชมร่วมเชียร์กีฬาระหว่างคณะ "ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 12" และร่วม
พิธีเปิด วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[28/08/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ด่วน! เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกคนร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555
ข้าประกวด สนใจสมัคร และส่งผลงานด้วยตนเองที่ห้องสำนักงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 สิ่งหาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.เพ็ญภรณ์ เหลียวเจริญวัฒน์
(อ.หมวย) คลิก! รายละเอีย1 รายละเอียด  2   [20/08/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ประชาสัมพันธ์ท่านผู้สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CUTEP เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555
ขณะนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งผมสอบมายังครุศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการ
จัดส่งผลสอบไปยังท่านผู้สอบเรียบร้อยแล้วในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 (ทางไปรษณีย์)
ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ติดต่อรับผลคะแนนสอบได้โดยตรงที่คณะฯ [20/08/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 ส.ค. - 10 ก.ย. 55 ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท ดำเนินงานจัดกิจกรรมแข่งขัน
โดยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ คลิก! อ่านรายละเอียด [05/08/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมส่งผลงานประกวดวันวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลกว่า 15,600 บาท วันที่ 22
สิงหาคม 2555 เวลา 12.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ [30/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ และผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 คลิก! ตรวจสอบกรรมการคุมสอบ คลิก! รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบ [30/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  เชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ทุกท่านร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจำปี 2555 วันที่ 1 ส.ค. 55 เวลา 13.00 น. เริ่มขบวนแห่จากคณะครุศาสาสตร์ สู่
วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร [30/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จัดอบรมมารยาทไทยให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1
วันที่ 25 ก.ค. 55 เวลา 13.00-16.00 ณ หอประชุม (เก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยวิทยากร
คุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ (ครูจุ๋ม) จากศูนย์จริยศึกษา สธ. จังหวัดกำแพงเพชร [22/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในระดับคณะ
โดยกรรมการภายนอก วันที่ 24 ก.ค. 55 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์
[20/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ประกาศรายชื่อทุน กยศ. รายใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 รับฟังคำชี้แจงการทำสัญญาขอรับทุน
วันที่ 23 ก.ค. 55 และทำสัญญากู้ทุนการศึกษา วันที่ 25 ก.ค. 55 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1
คณะครุศาสตร์ คลิก! ตรวจสอบรายชื่อ [20/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการกิจกรรมนันทนาการในการจัดค่ายวิชาการ
วันที่ 21 ก.ค. 2555 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 ห้อง 300 ตั้งแต่เวลา 07.30 เป็นต้นไป
[15/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP จำนวน 459 ท่าน
ทำการสอบวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 10.45-11.10 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3
คลิก!รวจสอบรายชื่อ
คลิก! ระเบียบการสอบ
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ข่าวดี! สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มร.กพ.
จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ฟรี! เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค. 2555 คลิก! อ่านรายละเอียด
[10/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ข่าวดี! สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ จัดอบรมการใช้
เทคโนโลยีในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 คลิก! อ่านรายละเอียดและสมัครอบรม
ด่วนรับจำนวนจำกัด [09/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 [05/07/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  เชิญร่วมพิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [30/06/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว "โครงการครูมืออาชีพ" นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทุกโปรแกรมวิชา ร่วมสมัครขอรับทุน
และบรรจุเป็นข้าราชการครู สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ คลิก! อ่านรายละเอียด [26/06/55]
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
  รวมข่าวคณะครุศาสตร์ที่ผ่านมา 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................